ANC owerheid nalatig om betyds voorraad aan te vul van lewensnoodsaaklike entstof, nou sit SA met landswye tekort – kinders se gesondheidstoestand word nou bedreig

Pasiënte mag toilet by die Frere-hospitaal in Oos-Londen net drie keer per dag gebruik

Kind in Wes-Kaap dood aan witseerkeel

Mmatlou Josias Ntjana: Where is Black Power since the ANC has has been in power in South-Africa?

Kind in Wes-Kaap dood aan witseerkeel